Висококчествени услуги на добри цени

Балансиране на електроенергия (евтин ток)

Какво е пазар на балансираща енергия?

В съответствие с процеса по либерализацията  на енергийния пазар бе създаден и балансиращ пазар на електроенергия. Така крайните потребителите сключват договор за доставка на количества енергия, приблизителни до очакваното им потребление, а производителите от своя страна да  произведат тези количества, които са договорени от страните. При несъответствие на заявените количества енергия и фактическото потребление или производство в електроенергийната система, се включва пазарът на балансираща енергия, той  урежда небалансите – разликите между предварително заявените и реално потребените/произведени количества.

Искате ли да намалите сметките си за ток?

Искате да оптимизирате сметките си за ток? Просто ни изпратете своя стара фактура и ние ще се свържем с Вас до 24 часа с пълен анализ на Вашата сметка и оферта!
       
       
Прикачи фактура
Все още не сте прикачили фактура (pdf,jpg,png)!
       

Балансиращи групи:


Самостоятелните потребители на електрическа енергия  имат полза от това да се обединят в балансираща група, така те получават възможност да намалят разходите си за небаланси. Когато броят на членовете които участват в балансиращата група е по-голям от един, се създават условия за вътрешно балансиране на групата, така недостигът или излишъкът на електроенергия при отделните участници взаимно се балансират в рамките на групата и това намалява общият им измерен небаланс. По този начин разходите за небаланси са по-малки, в сравнение със случаите, в които всеки член на групата се балансира сам. Всяка балансираща група разполага със свой координатор, който трябва да поема отговорността за балансиране и разходите по администриране на заявките към Електроенергийния системен оператор. При този модел на балансиране се предвижда участващите членове на балансиращата група да уреждат пряко със своя координатор разходите за своите небаланси. А балансирането на енергийното потребление е пътят към по евтин ток, за потребителите.