Висококчествени услуги на добри цени

БНТ се свърза с Булелектро за мнение по повод откриването на енергийната борса

С нас се свързаха от БНТ за мнение по повод откриването на енергийната борса в страната:

На 19.01.2016г. стартира  търговията с ток на Българската енергийна борса. В първата търговска сесия се включиха 24-ма търговци, а доставчиците на тока бяха само държавните ВЕЦ- ове, АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица изток 2". Към момента сделките се извършват само за ден напред, което означава, че днес купените количества електрическа енергия  ще бъдат физически доставени утре.


Работата на енергийната борса е важна стъпка за либерализацията на енергийния пазар у нас. Чрез нея участниците на пазара ще могат да получат реалната пазарна цена на електрическата енергия. Пълното отваряне на свободния пазар,  ще бъде през пролетта,  тогава и битовите потребители ще имат право да избират свободно доставчика си.

За да може да се премине към това, е нужно да се изработи методика за компенсиране на енергийно бедните потребители.  В тясно сътрудничество в момента българското Министерство на енергетиката и социалното министерство, с подкрепата от експерти от Европейската комисия, работи над критериите. 


Юлиан Митов е търговец на ток. Според него най-голямото предимство на борсата е, че дава възможност за свободно договаряне.

Юлиан Митов, търговец на ток:
"Като цяло борсата ще допринесе за регулиране на пазара и за по-ниски цени на електроенергията. Тепърва ще има нови участници от страна на търговците и нови участници от страна на производителите".


Според Митов друго качество на борсовата търговия с ток е, че тя елиминира случайните, неизрядните и съмнителните играчи от пазара.

Юлиан Митов, търговец на ток:
"За да бъдеш търговец на борсата за електроенергия, като фирма , търгуваща с електричество , ти е нужен сертификат. Този сертификат, малко или много, ще предпази купувачите на електроенергия от фирми - фантоми или фирми, които не са си платили задълженията към разпределителните дружества и да им бъде спрян тока след това."