Висококчествени услуги на добри цени

ел енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) реши, че поради поевтиняването на газа с 14,26% от 1 октомври, което предизвика и съществено намаление на цените на ел. енергия от  топлофикациите. Намалява добавката "Задължение към обществото" с 1,07 лв. от 37,90 лв. на 36,83 лв. на мегаватчас., което е понижение с 2,8%. Това ще се отрази на всички клиенти на свободен пазар на ел.  енергия - малки, средни и големи фирми. За небитовите потребители на регулирания пазар намалението е с 2,5%. За битовите потребители комисията реши да запази цената на електрическа енергия, за да гарантира, че при промяна на цената на газа от 1 януари 2016 г., няма да има повишение на цената на тока за тях.  

Регулаторът обявява корекция на цените на ел енергия въз основа на Закона за енергетиката. Там е записано, че при необходимост комисията може да променя тарифите в период не по-малък от три месеца. Предишното решение беше в сила от 1 август. Новото решение намалява приходите на НЕК и електроразпределителните дружества на ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про" за сметка на поевтиняване на тока за фирмите и минимално увеличение на постъпленията за електроснабдителните дружества, които също са собственост на ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про". Цената, по която НЕК вече продава ток на електроснабдителните дружества, намалява с близо 1% - 116,60 лв. на 115,50 лв. за мегаватчас. Понижението влиза в сила само ден, след като държавната електрокомпания обяви колосална загуба от близо 311 млн. лв. за 9-те месеца на годината. За сравнение НЕК завърши първото тримесечие на 2015 г. с около 25 млн. лв. печалба.