Висококчествени услуги на добри цени

Енергия от вятъра

Великобритания намалява субсидиите за производство на енергия от вятъра.

Великобритания ще намали субсидиите за ВЕИ централи. Твърди се, че свиването им ще бъде по-умерено, отколкото първоначално се предполагаше, след като от индустрията лобираха за смекчаване на редукцията на свиването им.

От Министерството на енергетиката и климатичните промени на страната посочиха, че субсидията за производство на ел. енергия от малки домашни фотоволтаични панели ще бъде намалена с 65%, а не с 87% както беше предложено през август. Въпреки това субсидията за панелите с мощност повече от 250 киловата ще бъде в по-голяма степен, отколкото се очакваше предварително. Освен това се налага лимит на ВЕИ мощностите, които могат да се инсталират до март 2019 г., който възлиза на 107 мегавата. Всички промени ще влязат в сила от месец януари догодина.

„Субсидиите трябва да са временна форма на подпомагане, а не част от постоянен бизнес модел“, посочва Руд в свое изявление. „Когато цената на технологии за производство на електричество от възобновяеми енергийни източници спадне, подкрепата под формата на платени от потребителите субсидии също трябва да бъде намалена“, допълва още тя.