Висококчествени услуги на добри цени

Фирма Бул Електро

Ние сме компания създадена да работи изцяло в полза на свойте клиенти!
Нашата цел е да насърчаваме развитието на прозрачен, свободен и конкурентен пазар на електрическа енергия. Как постигаме това?
• Информираме и консултираме индивидуално потребителите безплатно, така, че те да могат да направят най - рационалният избор за своя доставчик на ел. енергия.
• Срещаме интересите на потребители и търговци, като ги запознаваме с правилата за търговия с електрическа енергия, така допринасяме за по-добра ликвидност и прозрачност на пазара.
• Повишаваме нивото на конкуренция чрез по-добра информираност, улеснено офериране и сравнение на цени и условия, така че клиента да може да направи най-добрия избор от енергийния пазар. • Запитванията за оферти и консултациите ни са напълно безплатни.
• За да улесним максимално нашите клиенти, ние проучваме всяка компания, оперираща на свободния енергиен пазар и предлагаме на нашите клиенти възможност да намалят значително разходите си за електрическа енергия, като им предлагаме най- добрата персонална оферта, която да намали максимално досегашните разходи за електрическа енергия.
• Безплатно администрираме цялата процедура по регистриране на клиентите ни на свободния пазар на ел. енергия. BULElektro улеснява избора на доставчик на електрическа енергия, като предлага консултации и сравнение на цени и оферти от водещи доставчици на електрическа енергия, напълно безплатно. Вече имате избор!
Евелина Арсова Евелина Арсова Отдел продажби +359 894 545 246 evelina.arsova@bulelectro.com
Юлиян Митов Юлиян Митов Управител julian.mitov@bulelectro.com