Висококчествени услуги на добри цени

Новини

Поели сме ангажимента да държим в течение нашите клиенти с важните и интересни събития свързани с всичко за свободен пазар на електроенергия.
Работата на енергийната борса е важна стъпка за либерализацията на енергийния п...
21.01.2016
Регулаторът обявява корекция на цените на ел енергия въз основа на Закона за ен...
17.11.2015
От Министерството на енергетиката и климатичните промени на страната посочиха, ...
17.11.2015
Една допълнителна стъпка към свободен пазар на електроенергия е Директива 2003/...
17.11.2015
Възобновяемите източници осигуряват 94,5% от електричеството на страната, така ...
21.12.2015
Вследствие на промените в Закона за енергията от 24 юли 2015 г. с възобновяеми ...
17.11.2015