Висококчествени услуги на добри цени

Правила за търговия с електрическа енергия

Държавната  комисия  за  енергийно  и  водно регулиране  с  решение приема правила за търговия с електрическа енергия.

Електрическата енергия всъщност е като всеки друг продукт предназначен за продажба или търговия с електроенергия. На свободния пазара за електрическа енергия участват производители (електроцентрали), търговци (вносители), дистрибутори и крайни клиенти.

Електрическата енергия се пренася до крайните клиенти по електропреносна мрежа и се разпределя до всеки клиент чрез електроразпределителната мрежа.

Искате ли да намалите сметките си за ток?

Искате да оптимизирате сметките си за ток? Просто ни изпратете своя стара фактура и ние ще се свържем с Вас до 24 часа с пълен анализ на Вашата сметка и оферта!
       
       
Прикачи фактура
Все още не сте прикачили фактура (pdf,jpg,png)!
       
Енергийният пазар се дели на:

  1. Регулиран – цените, квотите и условията се определят от ДКЕВР

  2. Свободен – където клиентът може да избере свободно своя доставчик и да договори цена и условия.На регулирания енергиен пазар електрическата енергия се доставя от компаниите крайни снабдители, това са:

- ЧЕЗ Електро България

- ЕВН България Електроснабдяване

- Енерго-Про Продажби

*в зависимост от региона

На свободния пазар:

- Лицензираните търговци закупуват електрическа енергия на едро от производители в България и чужбина, или от други търговци в страната и чужбина с цел търговия с електрическа енергия.

- След това тези търговци продават електрическата енергия на крайни клиенти по свободно договорени цени.

 

Независимо дали клиентът се снабдява с електрическа енергия по регулирани или свободно договорени цени, той продължава да заплащат регулирани цени за мрежови услуги. Това са услугите пренос и достъп до преносната/разпределителната мрежа.