Висококчествени услуги на добри цени

Страна на микс от възобновяема енергия - Уругвай

Докато светът се събира в Париж с трудната задача да премине от изкопаеми горива към възобновяема енергия, една малка страна от другата страна на Атлантика прави прехода да изглежда невероятно прост и достъпен. За по-малко от десет години Уругвай е намалил въглеродния си отпечатък без правителствени субсидии или по-високи потребителски разходи.

Възобновяемите източници осигуряват 94,5% от електричеството на страната, така получаваме евтин ток отколкото преди от гледна точка на инфлацията. Спиранията на тока също са по-малко, тъй като разнообразният енергиен микс с който разполагат означава по-голяма устойчивост към суша. Ситуацията в момента се различава силно от тази преди 15 години. В началото на века петролът формира 27% от вноса на Уругвай, а се е планирал и нов тръбопровод, който да доставя газ от Аржентина. Най-голямото перо от вноса в момента са вятърните турбини, които пълнят пристанищата на страната преди да бъдат инсталирани. Енергията от биомаса и слънчевата енергия също печелят все повече популярност. В комбинация със съществуващата водна енергия това означава, че възобновяемите източници формират 55% от целия енергиен микс на страната в сравнение със средното глобално ниво от 12%. Сега напредъкът в намаляването на въглеродните емисии на икономиката също е международно признат. Страната получава похвали от Световната банка и Икономическата комисия за Латинска Америка и Карибския басейн на ООН, а WWF миналата година включи Уругвай сред лидерите в зелената енергия. Страната определя световни тенденции в инвестициите за възобновяема енергия. В това не са замесени никакви технологични чудеса, ядрената енергия изцяло липсва от микса, а от над две десетилетия не е добавяна нова водна енергия. Ключът към успеха е изключително скучен, но окуражително възпроизведим: ясно взимане на решения, подкрепяща регулаторна среда и силно партньорство между публичния и частния сектор. В резултат на това енергийните инвестиции – повечето за възобновяеми източници, но и за газ, в Уругвай през последните пет години са достигнали до 7 млрд. долара, или 15% от годишния БВП на страната. Това е пет пъти повече от средното в Латинска Америка и три пъти повече от глобалния дял, препоръчан от климатичния икономист Никълъс Стърн.